TEKNOLOJİLER

ELEKTRO FİZYOLOJİ
Oküler elektro fizyoloji aynı kalp elektrosunda olduğu gibi retinanın değişik katmanlarından beyindeki görme merkezine kadar olan görme yollarındaki elektriksel dalga oluşumlarını ölçmeye yarayan bir tanı aracıdır.

Oküler elektro fizyoloji aynı kalp elektrosunda olduğu gibi retinanın değişik katmanlarından beyindeki görme merkezine kadar olan görme yollarındaki elektriksel dalga oluşumlarını ölçmeye yarayan bir tanı aracıdır.