Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Medipol Göz olarak amacımız, hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek ve en kısa zamanda iyileşmelerini sağlamaktır. Hasta hak ve sorumluluklarının bilinmesi alınan hizmetin kalitesini yükseltecek ve sağlığın korunmasını sağlayacaktır. Sorumlulukları da hatırlatarak hasta haklarını korumayı taahhüt ediyoruz.

Hak ve sorumluluklarınızla ilgili sorularınızı hizmet aldığınız kişiye, hekiminize ya da Hasta İletişim Müdürlüğümüz yetkililerine sorabilirsiniz. Ayrıca 444 70 44 numaralı çağrı merkezimizden ya da hastailetisim@medipol.com.tr mail adresinden bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz.

 

Hasta olarak siz ve sizin yasal temsilcinizin sahip olduğu haklar:
 

1)Yaşam

 • Yaşam hakkınızdan her ne suretle olursa olsun vazgeçilmeyeceğini bilme.

2)Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

 • Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmeti alma
 • Irk, inanç, renk, ulusal köken, dil, soy, din, cinsiyet, cinsel eğilim, medeni durum, yaş, sakatlık, sağlık güvencesi, ekonomik ve sosyal durum, ayrımı yapılmadan tıbbi bakım ve tedavi hizmeti alma.
 • Tıbbi etik kurallar, uluslararası kalite standartları, teknoloji, konfor ve insan ilişkileri açısından tatmin edici seviyede hizmet alma.
 • Hizmetlerde öncelik hakkının yasa ve tıbbi kriterlere dayalı, objektif olarak verildiğini bilme.

3)Bilgi Edinme ve Haberleşme

 • Hizmet aldığınız kişilerin isimlerini, kimliklerini ve mesleki unvanlarını bilme.
 • Sağlık durumunuz, uygulanacak tıbbi işlemler, işlemlerin faydaları ve sakıncaları, hastalığınızın seyri ve alternatif tedavi seçeneklerine yönelik anlayacağınız şekilde bilgi isteme
 • Hizmet sürecinize yönelik Medipol Sağlık Grubu ile diğer sağlık ya da eğitim kurumları arasındaki ilişkiyi bilme.
 • Kanunların izin verdiği ölçüde tıbbi kayıtlarınızın inceleme ve gerekli hallerde düzeltilmesini isteme.
 • Değerlerinize, inançlarınıza, yaşam felsefenize saygılı, ruhi durumunuza uygun nazik bir ifade ile bilgi alma.
 • Üniversite Hastanesi’nde olduğunuzu ve bazı sağlık hizmeti sunucularının eğitildiği bilme.
 • Gerektiğinde tercüman desteği talep etme

4)Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

 • Bilgilendirildikten sonra hizmet alacağınız hekimi, sağlık personelini, sağlık kurumunu ve tedavi yöntemini seçme ve değiştirme.

5)Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı Gösterilmesi

 • Hizmet alım süreçlerimde her türlü gizlilik ilkelerine, görsel ve işitsel mahremiyet esaslarına özen gösterilmesini isteme.
 • Hastane kuralları çerçevesinde refakatçi bulundurma ve ziyaretçilerinizi belirleme.

6)Gizlilik

 • Tıbbi belgeleriniz, ödeme kaynağınız ve tüm iletişim bilgilerinizin kanun ile müsaade edilen haller dışında ölümünüzden sonra bile gizli tutulmasını isteme.
 • Sağlık Bakanlığı’nın, sizin ya da yasal temsilcinizin onayı olmaksızın araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi müdahale yapılmayacağını, araştırmaya katıldığınızda yine rızanız alınarak isminizin açıklanacağını bilme.

7)Rıza(Onam)

 • Acil durumlar dışında ve kanunda belirtilen usullere göre her türlü teşhis yöntemi ve tedaviye başlanmadan önce onay verme.
 • İsteklerinizi dile getiremez hale geldiğinizde önceden belirlediğiniz organ, doku nakli vericisi olma gibi taleplerinizin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirileceğini bilme.

8) Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

 • Yasaların izin verdiği ölçüde tedaviyi reddetme ve bu kararınızın tıbbi sonuçları hakkında bilgilendirilme.

9)Ağrı Yönetimi

 • Ağrınızın değerlendirilmesini ve uygun yöntemle giderilmesini isteme.

10)Danışma (Konsültasyon

 • Hekiminiz gerekli gördüğünde ya da talebiniz üzerine diğer hekimlere danışma.

11) Güvenlik

 • Can ve mal güvenliğinizin sağlanması için tehlike ve suistimalden korunma. 

12) Dini Hizmetlerden Yararlanma

 • İmkanlar ölçüsünde dini vecibelerinizi yerine getirme, sosyal ve psikolojik destek alma.

13) Şikayet ve Tazminat 

 • Şikayet, teşekkür ya da önerilerinizi bildirme, yasal haklarınız saklı kalmak üzere şikayetinizin gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucuna yönelik bilgilendirilme. 
 • Tedaviniz sırasında fiziksel, manevi veya psikolojik zarar görürseniz tazminat alma.

Hasta olarak siz ve sizin yasal temsilcinizin sahip olduğu sorumluluklar: 

1) Bilgi Verme

 • Mevcut şikayetleriniz, geçirdiğiniz hastalıklar, uygulanan tedaviler, kullandığınız ilaçlar ve sağlığınız ile ilgili diğer tüm bilgileri zamanında ve doğru olarak bildirme. 
 • Tedavi süreci boyunca beklenmeyen değişiklikleri, oluşabilecek uyumsuzlukları hekiminiz ve diğer sağlık çalışanlarına bildirme.

2) Önerilere Uyma

 • Bakım ve tedavinize en geniş ölçüde katılma, her konuda tüm çalışanlarla işbirliği içinde olma.
 • Yapılacak işlemler, tedavi, ilaçlar ile ilgili tavsiyeler ve sizden beklenenleri anlamadığınızda mutlaka sorma, uygulamanız söz konusu olamayacaksa hekiminiz ve diğer sağlık çalışanına bu durumu bildirme. 

3) Planlanan Tedaviyi Reddetme

 • Önerilen tedavi planını uygulamayı reddettiğinizde bu tercihinize bağlı karşılaşacağınız sonuçları kabul etme. 

4) Ağrı Yönetimi

 • Hekiminiz ve diğer sağlık çalışanlarına ağrınızı bildirme, ağrınızın giderilmesi sürecinde işbirliğinde bulunma.

5) Kural ve Uygulamalar

 • Kurumun belirlediği ziyaretçi, refakatçi bulundurma gibi kural ve uygulamalara uyma.
 • Acil durumlar dışında randevularınızın tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri bildirme.
 • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerinizdeki değişiklikleri zamanında bildirme.
 • Bulaşıcı hastalık halinde uygun zaman ve koşullarda Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre transfer edilme.

6) Tetkik ve Tedavi Giderleri

 • Sağlık giderlerinizi karşılayacak kurumu bildirme, acil müdahalelerde daha sonra olmak koşulu ile gerekli resmi belgeleri sağlama.
 • Tetkik ve tedavi giderlerini belirlenen süre içinde ödeme.

7)Saygı Gösterme

 • Diğer hastalar, aileleri ve çalışanlara saygılı olma, gürültüyü ve karışıklığı kontrol etmeye yardımcı olma.

8)Uygunsuz Talepte Bulunmama

 • Uygun görülmeyen ve tedavi planınızda bulunmayan uygulama ya da ilaç talep etmeme.

9) Ödeme Sorumluluğu

 • Diğer hastalar, aileleri, çalışanlar ve kurumun eşyalarına tahrip etmeme, tahrip durumunda bedelini ödeme.