Kalite Yönetim Sitemimiz

Medipol Göz olarak misyonumuz dünya standartlarında tıbbi tedavi ve eğitim hizmeti vermektir. Bu misyon doğrultusunda tüm süreçlerimiz, sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul JCI standartları ve Sağlık Bakanlığı sağlık hizmet kalite standartlarına göre tasarlanmıştır.

Medipol Üniversitesi Hastanesi 1 Mart 2014 tarihinde, tüm dünyada JCI ”Joint Commission International Accreditation” tarafından denetlenen Akademik Tıp Merkezli Hastane standartlarına sahip 32.Üniversite hastanesi olmuştur. Medipol Üniversitesi Hastanesi Türkiye’de bu belgeyi almaya hak kazanan ilk hastanedir.

JCI Sağlık sektöründeki en eski akreditasyon kurumu olarak 1951' de, American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association'ın katılımıyla "Joint Commision on Accreditation of Hospitals" (JCAH)olarak kurulmuştur. 

JCI 1994 yılından itibaren JCAH aracılığı ile dünya genelinde sağlık kuruluşlarına akreditasyon hizmetini vermeye başlamıştır. 100 den fazla ülkede JCI hizmet sunmaktadır. Joint Commission International (JCI) kalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirlemekte, ölçümlemekte ve dünyayla paylaşmaktadır. 

JCI standartları kurumlara neler sağlamaktadır; 

  • Bakım alanlar ve bakımverenler için riski azaltan güvenli bir ortam temin etmekte,
  • Kalite ve hasta güvenliği için ölçülebilir kıyaslama alanlar sunmakta,
  • Sürekli, sürdürülen iyileştirmenin ortaya koymakta,
  • •Akredite edilen hastanelerin başarılarının ve mükemmeliyete adanmışlıklarının kamuoyu nezdinde tanınmasının ve kabul görmesini,
  • Verimliliğin artırılmasını,
  • Standardize bakım sayesinde maliyetlerin düşürülmesi sağlamaktadır.(2)

Medipol Üniversitesi Hastanesi (Medipol Mega Hastaneler Kompleksi) Temmuz 2012 tarihinde hizmet vermeye başlamış ve Haziran 2012 tarihinde Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afilasyon yaparak Tıp Eğitimi vermeye başlamıştır. 

2012 yılında JCI tarafından Akademik Tıp Merkezli Standartlarını yayınlanmıştır. Eğitim ve araştırma hastanelerinden akredite olmak isteyen hastaneler 1 Ocak 2013 tarihinde itibaren bu standartlardan denetlenmeye ve bu standartlardan akredite olmaya başlamıştır. 

JCI’ın 5. Versiyonu olarak yayınlanan Akademik Tıp Merkezli standartlar 304 ana standart 1227 alt standartlardan oluşmaktadır. 

Akademik Tıp Merkezi Hastaneleri için Tıbbi Mesleki Eğitim ve İnsan Denekler Üzerindeki Araştırma Programları standartları, bu türden merkezlerin hizmet veren kurumlar için yayımlanmıştır. Bu standartlar ayrıca, akademik tıp merkezi hastanelerinin kalite ve hasta güvenliği faaliyetlerine, tıp eğitiminin ve insan denekler üzerindeki araştırmalarının dahil edilmesi için bir çerçeve de sunmaktadır. Kalite çerçevesine belirgin olarak dahil edilmedikleri sürece; eğitim ve araştırma etkinlikleri, hasta bakımı kalite izlemi ve iyileştirilmesininde sıkça gözden kaçan ortakları olmaktadır. 
Bu standartı almak isteyen sağlık kuruluşunun Tıp eğitimi ve Klinik araştırma yapma zorunluluğu aranmaktadır. 2013 yılına kadar eğitim ve araştırma yapan kurumlar JCI’ın hastane standartlarına göre denetmektedir. Akademik standartların yayınlanması ile birlikte eğitim ve araştırma hastaneleri bu standartlara göre denetlenmeye başlanmıştır. 

Medipol Üniversitesi Hastanesi de tıp eğitimi veren kurum olarak bu 2013 yılı itibariyle standartları uygulamaya başladı. 

HJCI Akademik Merkezli Akreditasyon Standartları Hasta Merkezli, Yönetim ve Akademik Tıp Merkezi Standartları olarak üç bölümden oluşmaktadır:

1) Hasta Merkezli Standartlar; 

  • Uluslararası Hasta Güvenlik Hedefleri, Bakıma Erişim ve bakımın sürekliliği, Hasta ve Ailesinin Hakları, Hastaların Değerlendirilmesi, Hastaların Bakımı, Anestezi ve Cerrahi Bakım, İlaç Yönetimi ve Kullanımı, Hasta ve Ailesinin Eğitimi 

2) Yönetim Standartları;

  • Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği, Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü, Üst Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme, Tesis Yönetimi ve Güvenliği, Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi, Bilgi Yönetimi 

3) Akademik Tıp Merkezi Hastane Standartları;

  • Tıbbi Mesleki Eğitim, İnsan Denekleri Üzerindeki Araştırma Programlarından oluşmaktadır. 

Hasta Merkezli Standartlar; 

Hastanın hastaneye kabulü, değerlendirilmesi, bakımı, anestezi ve cerrahi süreçlerini, ilaç yönetimi ve hasta ve ailesini hakları ve eğitimi süreçlerinde standart sağlamaktadır.

Yönetim Standartları; 

Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, üst yönetim, tesisin güvenliği, personelin nitelik ve yetkinliği, üretilen bilginin yönetimi konusunda standart sağlamaktadır.
5. versiyonda eklenen Akademik Merkezi Hastane Standartları; Tıbbi Mesleki Eğitim standartları ile verilen tıp eğitimi için gerekli altyapının sağlanması, tıp öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi programlarının oluşturulması, yetkilendirilmesi, gözetlenmesi, performansı ayrıca kalite ve hasta güvenliği konusunda eğitim konusunda standartlar sağlamaktadır. 

İnsan Katılımlı Klinik Araştırma standartları ile kurumda yapılan klinik araştırmaların güvenli olarak yapılması için gerekli standartları belirlemektedir. 

Akademik Tıp Merkezli standartların Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanması ile birlikte verilen tıbbi hizmetlerin yanı sıra tıp eğitimi ve klinik araştırmalarda standartların oluşması sağlanmıştır.