TEKNOLOJİLER

MİKROPERİMETRİ
Konvansiyonel görme alanı retina hastalıklarında özellikle fiksasyonun bozulduğu durumlarda yetersiz kalmaktadır.

Bu nedenle geliştirilen mikroperimetri ile fiksasyon oynamaları düzeltilerek retina hassasiyetinde oluşabilecek sapmalar düzeltilmektedir. Mikroperimetri aynı anda hastanın gözünün fikse ettiği yeri ve fiksasyonun stabilitesinide detaylı olarak göstermektedir. Sonuçlar hastanın retina görüntüsü üzerinde gösterilebilmektedir. Özellikle sarı nokta hastalıklarında mikroperimetri faydalı bilgiler sunmaktadır.